لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
درباره گروه > معرفی گروه

 

فعالیت گروه آموزشی بیوتکنولوژی کشاورزی از سال 1378 و با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی‏ ارشد در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی آغاز گردید. در ادامه در سال 1390 اولین دوره دانشجویان دکتری در این گروه شروع به تحصیل نمودند.

 

گروه بیوتکنولوژی کشاورزی با پنج نفر عضو هیات علمی (دو دانشیار، دو استادیار و یک نفر مامور به تحصیل در حال حاضر در مقاطع و گرایش های زیر به فعالیت آموزشی و پژوهشی می پردازد.

1-     مقطع کارشناسی ارشد:

بیوتکنولوژی کشاورزی با 25 دانشجو

 

2-     مقطع دکتری تخصصی:

 بیوتکنولوژی کشاورزی با چهار دانشجو  

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند